เส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

*คลิก เพื่อดูรายละเอียดสถานี
ไอคอนเลื่อนซ้ายหรือขวา
กรุงเทพอภิวัฒน์
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟทางไกล
รถโดยสาร
จุดจอดรถ
รถโดยสาร
จตุจักร
รถโดยสาร
วัดเสมียนนารี
รถโดยสาร
บางเขน
รถโดยสาร
ทุ่งสองห้อง
รถโดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีชมพู
หลักสี่
รถโดยสาร
การเคหะ
รถโดยสาร
รถไฟทางไกล
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดอนเมือง
หลักหก
รถโดยสาร
รถไฟทางไกล
รังสิต
บางซ่อน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
รถโดยสาร
บางบำหรุ
รถไฟทางไกล
รถโดยสาร
ตลิ่งชัน
รถไฟทางไกล
รถโดยสาร
  • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
  • รถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง
  • รถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีชมพู
  • รถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
  • ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง
  • รถไฟทางไกลรถไฟทางไกล
  • รถโดยสารรถโดยสาร
  • จุดจอดรถจุดจอดรถ

เวลาออก (กรุงเทพอภิวัฒน์ - รังสิต)
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 15 30 45                
6 0 15 30 40 50              
7 0 10 20 30 40 50
8 0 10 20 30 40 50
9 0 10 20 30 45              
10 0 15 30 45                
11 0 15 30 45                
12 0 15 30 45                
13 0 15 30 45                
14 0 15 30 45                
15 0 15 30 45                
16 0 15 30 40 50              
17 0 10 20 30 40 50
18 0 10 20 30 40 50
19 0 10 20 30 45              
20 0 15 30 45                
21 0 15 30 45                
22 0 15 30 45                
23 0 15 30 45                
0 0                      
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 15 30 45                
6 0 15 30 45                
7 0 10 20 30 40 50
8 0 10 20 30 40 50
9 0 10 20 30 40 50
10 0 15 30 45                
11 0 15 30 45                
12 0 15 30 45                
13 0 15 30 45                
14 0 15 30 45                
15 0 15 30 45                
16 0 15 30 45                
17 0 10 20 30 40 50
18 0 10 20 30 40 50
19 0 10 20 30 40 50
20 0 15 30 45                
21 0 15 30 45                
22 0 15 30 45                
23 0 15 30 45                
0 0                      
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 20 40                  
6 0 20 40                  
7 0 20 40                  
8 0 20 40                  
9 0 20 40                  
10 0 20 40                  
11 0 20 40                  
12 0 20 40                  
13 0 20 40                  
14 0 20 40                  
15 0 20 40                  
16 0 20 40                  
17 0 20 40                  
18 0 20 40                  
19 0 20 40                  
20 0 20 40                  
21 0 20 40                  
22 0 20 40                  
23 0 20 40                  
0 0                      
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 16 36 56                  
6 16 36 56                  
7 16 36 56                  
8 16 36 56                  
9 16 36 56                  
10 16 36 56                  
11 16 36 56                  
12 16 36 56                  
13 16 36 56                  
14 16 36 56                  
15 16 36 56                  
16 16 36 56                  
17 16 36 56                  
18 16 36 56                  
19 16 36 56                  
20 16 36 56                  
21 16 36 56                  
22 16 36 56                  
23 16 36 56                  
0 16                      

ปฏิทินกิจกรรม

เพิ่มเติม
หนูแดงแจ้งสิทธิ  สิทธิพิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกประเภท

12

ก.ค. 66

-

31

ธ.ค 66

หนูแดงแจ้งสิทธิ สิทธิพิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกประเภท

05

ก.ค. 66

-

31

ธ.ค 67

รถไฟฟ้าสายสีแดง ร่วมกับ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า 1.แสดงบัตรรถไฟฟ้ารับสิทธิบัตร Shopper club เป็นส่วนลด ON TOP

2.ช้อปครบ 5,000 แลกกระเป๋ากันน้ำ 10 ลิตร มูลค่า 750 บาท 3.ช้อปครบ 20,000 รับสิทธิใช้ VIP Longe 1 วัน

26

มิ.ย. 65

-

31

ก.ค. 65

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

31

พ.ค. 65

วันงดสูบบุหรี่โลก

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์ งดสูบบุหรี่ ลด ละ เลิก วันนี้ เพื่อสุขภาพ และคนที่คุณรัก

เพิ่มเติม
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์