ข้อมูลกำหนดเวลาเดินรถ
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2567

ราคา :   ผู้ใหญ่ 42 บาท / นักเรียน 38 บาท / ผู้สูงอายุ 21 บาท
  1. กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพอภิวัฒน์
  2. รังสิต รังสิต
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 23 นาที
* คลิก เพื่อดูรายละเอียดสถานี
อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง กิโลเมตรละ 1.50 บาท
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 15 30 45                
6 0 15 30 40 50              
7 0 10 20 30 40 50
8 0 10 20 30 40 50
9 0 10 20 30 45              
10 0 15 30 45                
11 0 15 30 45                
12 0 15 30 45                
13 0 15 30 45                
14 0 15 30 45                
15 0 15 30 45                
16 0 15 30 40 50              
17 0 10 20 30 40 50
18 0 10 20 30 40 50
19 0 10 20 30 45              
20 0 15 30 45                
21 0 15 30 45                
22 0 15 30 45                
23 0 15 30 45                
0 0                      
ราคา :   ผู้ใหญ่ 12 บาท / นักเรียน 11 บาท / ผู้สูงอายุ 6 บาท
  1. กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพอภิวัฒน์
  2. กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพอภิวัฒน์
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 24 นาที
* คลิก เพื่อดูรายละเอียดสถานี
อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง กิโลเมตรละ 1.50 บาท
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 15 30 45                
6 0 15 30 45                
7 0 10 20 30 40 50
8 0 10 20 30 40 50
9 0 10 20 30 40 50
10 0 15 30 45                
11 0 15 30 45                
12 0 15 30 45                
13 0 15 30 45                
14 0 15 30 45                
15 0 15 30 45                
16 0 15 30 45                
17 0 10 20 30 40 50
18 0 10 20 30 40 50
19 0 10 20 30 40 50
20 0 15 30 45                
21 0 15 30 45                
22 0 15 30 45                
23 0 15 30 45                
0 0                      
ราคา :   ผู้ใหญ่ 35 บาท / นักเรียน 31 บาท / ผู้สูงอายุ 17 บาท
  1. กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพอภิวัฒน์
  2. ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 16 นาที
* คลิก เพื่อดูรายละเอียดสถานี
อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง กิโลเมตรละ 1.50 บาท
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 20 40                  
6 0 20 40                  
7 0 20 40                  
8 0 20 40                  
9 0 20 40                  
10 0 20 40                  
11 0 20 40                  
12 0 20 40                  
13 0 20 40                  
14 0 20 40                  
15 0 20 40                  
16 0 20 40                  
17 0 20 40                  
18 0 20 40                  
19 0 20 40                  
20 0 20 40                  
21 0 20 40                  
22 0 20 40                  
23 0 20 40                  
0 0                      
ราคา :   ผู้ใหญ่ 12 บาท / นักเรียน 11 บาท / ผู้สูงอายุ 6 บาท
  1. กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพอภิวัฒน์
  2. กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพอภิวัฒน์
เวลาเดินทางโดยประมาณ : - นาที
* คลิก เพื่อดูรายละเอียดสถานี
อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง กิโลเมตรละ 1.50 บาท
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 16 36 56                  
6 16 36 56                  
7 16 36 56                  
8 16 36 56                  
9 16 36 56                  
10 16 36 56                  
11 16 36 56                  
12 16 36 56                  
13 16 36 56                  
14 16 36 56                  
15 16 36 56                  
16 16 36 56                  
17 16 36 56                  
18 16 36 56                  
19 16 36 56                  
20 16 36 56                  
21 16 36 56                  
22 16 36 56                  
23 16 36 56                  
0 16