วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฏาคม 2565

🚫💊💉#วันต่อต้านยาเสพติดโลก🌏

.

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

.

❤️มากกว่าการเดินทาง คือ ความพิเศษ

🚇รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง🚇

.

☎️Call Center : 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง