วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565

#วันงดสูบบุหรี่โลก🚭🌏

.

🚇รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง🚇 ชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์ งดสูบบุหรี่ ลด ละ เลิก วันนี้ เพื่อสุขภาพ และคนที่คุณรัก❤

.

🚭เพราะบุหรี่ และควันบุหรี่ นำมาซึ่งพิษภัยโรคร้ายมากมาย ทั้งโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย🚑

.

📌องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

.

❤️ #มากกว่าการเดินทางคือความพิเศษ

.

🚇รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง🚇

.

☎️Call Center : 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง