บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

วันที่ : 08 มิถุนายน 2566

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมนาพิเศษ TAIST –Tokyo Tech เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในระบบรางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง ของวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่จริง โดยในการเยี่ยมชมนี้มีเจ้าหน้าที่ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละแผนกให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจตลอดการเยี่ยมชม