รถไฟฟ้าสายสีแดงขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

วันที่ : 03 ตุลาคม 2566

รถไฟฟ้าสายสีแดงขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

.

วันที่ 4-7 ตุลาคม 2566

ซ้อมย่อย (ช่วงเช้า) , ซ้อมใหญ่ (ช่วงบ่าย)

 

วันที่ 9-12 ตุลาคม 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

.

แอดมินแนะนำเส้นทางการเดินทางมายังหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสารด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ปลายทางที่ #สถานีบางเขน เลือกทางออกประตูหมายเลข 8 ใช้สะพานทางเชื่อมไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

#นอกจากนี้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องจากอาจมีจราจรติดขัด #หากท่านไม่มีความจำเป็นแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ

.

มากกว่าการเดินทาง คือ ความพิเศษ

 

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

 

Call Center : 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง