พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันปิยมหาราช

วันที่ : 12 ตุลาคม 2566

 

             กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน รฟฟท. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพ อภิวัฒน์ บริเวณสำนักงาน ชั้น 2

            ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการส่งเสริม เปิดโอกาสให้พนักงาน รฟฟท. ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน