พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 และโครงการ Town Hall สร้างความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ : 09 มกราคม 2567

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พร้อมด้วยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร กลุ่มสายวิศวกรรม กลุ่มสายงานปฏิบัติการ และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 และจัดโครงการ Town Hall สร้างความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวนโยบายที่กำหนด พร้อมทั้งพนักงานร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์