เตรียมอมยิ้มไปกับ…ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ล่าสุด! ของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ทาง YouTube • RED Line SRTET

วันที่ : 20 มีนาคม 2567

อมยิ้มไปกับ…ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ล่าสุด! ของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง . นำทีมโดย แก้ม ญาณิศา บอสตั้น ศุภเดช ตี๋ บุญยเกียรติ หมู ภูษณะ โบ๊ท ชัยยศ ปุ้ย อรัญญา โอม อริย์ธัช เล็ก สุระขัย ขอแนะนำ น้องพาดี และ น้องปรายฟ้า . “มากกว่าการเดินทางคือ…ความพิเศษ“ รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง Call Center : 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง