ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟท.ช./63010
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินโครงสร้างอาคารตามสถานีรถไฟฟ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2020-06-22 - 2020-06-30 ระหว่าง 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง 2,300,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 1 ก.ค. 2563 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ 2 ก.ค. 2563 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ห้องประกวดราคา ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2308-5600 ต่อ 1415 ติดต่อ จีราภรณ์
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2563