ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช./63003
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2020-10-06 - 2020-10-15 ระหว่าง 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง 706,510.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 16 ต.ค. 2563 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 ต.ค. 2563 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ห้องประกวดราคา ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023085600 ต่อ 1181 ติดต่อ อภิสิทธิ์
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2563