ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช.63005
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2020-12-01 - 2020-12-20 ระหว่าง 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด -
ราคากลาง 6,000,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 21 ธ.ค. 2563 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา -
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1231 ติดต่อ นาย วัชระ ศุภเกตุ
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 542