ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 8 เม.ย. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 8 เม.ย. 2563
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0-2308-5600 ต่อ 1234 ติดต่อ คุณวนัชพร
ไฟล์แนบ