ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาเช่าวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 30 เม.ย. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 30 เม.ย. 2563
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1415 ติดต่อ คุณจีราภรณ์
ไฟล์แนบ