ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 14 ธ.ค. 2564
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 14 ธ.ค. 2564
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0993283546 ต่อ ติดต่อ อภิสิทธิ์
ไฟล์แนบ