ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 5 พ.ค. 2565
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 5 พ.ค. 2565
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0888739587 ต่อ ติดต่อ จีราภรณ์
ไฟล์แนบ