ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR จ้างตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 24 พ.ค. 2565
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 24 พ.ค. 2565
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข -
ไฟล์แนบ