ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปี 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 27 พ.ค. 2565
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 27 พ.ค. 2565
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข -
ไฟล์แนบ