จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
21

รฟฟท.ช 660016

จ้างตู้ใส่อุปกรณ์ปลายชานชาลา พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 ตู้
25 ต.ค. 2566
02-11-2023
999
22

รฟฟท.ช.660007

ซื้ออะไหล่ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) จำนวน ๑๗ รายการ
24 ต.ค. 2566
01-11-2023
1059
23

รฟฟท.ช.660015

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
17 ต.ค. 2566
26-10-2023
1028
24

รฟท.ช.66006

ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันผู้บุกรุก และพิทักษ์ทรัพย์สินและงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด Security Control Centre Room (SCCR) บริเวณโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) และศูนย์ซ่อมฯ
12 ต.ค. 2566
02-11-2023
993
25

รฟฟท.ช.660014

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค. 2566
16-10-2023
1046
26

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 2566
04-10-2023
922
27

รฟฟท.ช./660011

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard) บริเวณพื้นที่โครงการระบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๒ เดือน
4 ต.ค. 2566
12-10-2023
1076
28

รฟฟท.ช./660013

ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน (Sport Day) ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2566
09-10-2023
1123
29

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566
19-09-2023
664
30

รฟฟท.ช.๖๖๐๐๑๐

ประกวดราคาซื้อบัตรโดยสาร ๖๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566
18-09-2023
792