จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
31

รฟฟท.ช./660011

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard) บริเวณพื้นที่โครงการระบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๒ เดือน
4 ต.ค. 2566
12-10-2023
1758
32

รฟฟท.ช./660013

ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน (Sport Day) ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2566
09-10-2023
1787
33

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566
19-09-2023
1240
34

รฟฟท.ช.๖๖๐๐๑๐

ประกวดราคาซื้อบัตรโดยสาร ๖๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566
18-09-2023
1391
35

รฟท.ช.66009

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันลำตัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2566
25-07-2023
1910
36

รฟฟท.ช.66008

ประกาศประกวดราคา จ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2566
06-07-2023
1906
37

รฟฟท.ช.66007

ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันลำตัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2566
24-05-2023
2180
38

รฟฟท.ซ.660004

จัดหาเครื่องมือปฏิบัติงานพร้อมตู้จัดเก็บเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๓ ชุด
21 เม.ย. 2566
02-05-2023
2231
39

รฟฟท.ช.ุุ66007

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน ระยะเวลา ๓ ปี
11 เม.ย. 2566
09-05-2023
2148
40

รฟท.ช.66003

ประกวดราคาซื้อจัดหาตู้เครื่องมือปฏิบัติงานครบเซต จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มี.ค. 2566
05-04-2023
2305