จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
41

รฟท.ช.660001

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดข้างทางระบายน้ำบริเวณถนนข้างอาคารซ่อมบำรุงหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2566
20-02-2023
1571
42

รฟฟท.ช.66003

จ้างอุปกรณ์กันเสียงติดตั้งให้ห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถ
3 ก.พ. 2566
15-02-2023
1546
43

รฟฟท.ช.660002

จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 ม.ค. 2566
07-02-2023
1540
44

รฟฟท.ช.66001

จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว และตรวจชีวอนามัย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2566
26-01-2023
1543
45

รฟฟท.ช.650027

จ้างโครงการจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Awareness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2566
23-01-2023
1469
46

รฟฟท.ช.650028

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
12 ม.ค. 2566
23-01-2023
1766
47

รฟฟท.ช.650030

ซื้อ Post stand ขนาด A๒ จำนวน ๑๖๐ ตัว
5 ม.ค. 2566
13-01-2023
1493
48

รฟฟท.ช.650029

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนา Service เพิ่มจริตบริการสานส้รางความประทับใจ
5 ม.ค. 2566
16-01-2023
1497
49

รฟฟท.ช.650026

จ้างจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
19 ธ.ค. 2565
03-01-2023
1751
50

รฟฟท.ช/๖๕๐๐๒๕

จ้างกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2565
21-12-2022
1886