จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
41

รฟฟท.ช.66006

ประกวดราคาจ้างกั้นห้องเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มี.ค. 2566
24-03-2023
2249
42

รฟฟท.ช.66007

ประกวดราคาจ้างบริการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อสื่อสารของระบบ MISOAIT ระยะเวลา 1 ปี
3 มี.ค. 2566
14-03-2023
2374
43

รฟท.ช.660002

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในงานระบบจ่ายไฟเหนือราง OCS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2566
22-02-2023
2427
44

รฟฟท.ช.66005

จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15 ก.พ. 2566
24-02-2023
2458
45

รฟท.ช.660001

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดข้างทางระบายน้ำบริเวณถนนข้างอาคารซ่อมบำรุงหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2566
20-02-2023
2248
46

รฟฟท.ช.66003

จ้างอุปกรณ์กันเสียงติดตั้งให้ห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถ
3 ก.พ. 2566
15-02-2023
2227
47

รฟฟท.ช.660002

จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 ม.ค. 2566
07-02-2023
2173
48

รฟฟท.ช.66001

จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว และตรวจชีวอนามัย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2566
26-01-2023
2150
49

รฟฟท.ช.650027

จ้างโครงการจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Awareness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2566
23-01-2023
2077
50

รฟฟท.ช.650028

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
12 ม.ค. 2566
23-01-2023
2410