จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
51

รฟฟท.ช.650024

จ้างผลิตของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร Customer Relationship Management (CRM)
29 พ.ย. 2565
14-12-2022
1676
52

รฟฟท.ช.650021

ประกวดราคาจ้างSocial Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565
25-11-2022
1741
53

รฟฟท.ช.650022

จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร (Offline) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2565
15-11-2022
1663
54

รฟฟท.ช.650023

ประกวดราคาจ้างวางแผนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2565
21-11-2022
1615
55

รฟฟท.ช.650020

ประกวดราคาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ย. 2565
14-11-2022
1698
56

รฟท.ช.65008

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันผู้บุกรุกและพิทักษ์ทรัพย์สินบริเวณโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (CT Depot) จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พ.ย. 2565
23-11-2022
1562
57

รฟฟท.ช.650019

ประกวดราคาซื้อม้านั่งบนชั้นชานชาลา จำนวน ๑๗๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ย. 2565
07-11-2022
1766
58

รฟฟท.ช.650018

ซื้อเสากั้นทางเดิน จำนวน 300 ต้น และป้ายหัวเสา จำนวน 150 ต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 2565
07-11-2022
1717
59

รฟท.ช.65004

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงาน ที่สถานีกลางบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 2565
20-09-2022
2017
60

รฟท.ช.65006

จ้างเหมาตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยและออกหนังสือรับรองความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
26 ก.ย. 2565
05-10-2022
1870