จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการมุ่งสู่การให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
2
จ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุและของเสียที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า CT Depot
3
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ และอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
4
จ้างปรับปรุงระบบ CCTV
5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์)
6
จัดหาอุปกรณ์ Rerailing Equipment จำนวน ๗ รายการ
7
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ
8
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน อาคารโครงสร้างพื้นฐานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง
9
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบ Wifi สำหรับระบบ DTS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อเครื่องมือวัดสำหรับงานซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗