จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
1
จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจัดหาอะไหล่ master controller สำหรับขบวนรถไฟฟ้า
3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการมุ่งสู่การให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
4
จ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุและของเสียที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า CT Depot
5
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ และอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
6
จ้างปรับปรุงระบบ CCTV
7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์)
8
จัดหาอุปกรณ์ Rerailing Equipment จำนวน ๗ รายการ
9
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ
10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน อาคารโครงสร้างพื้นฐานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง