จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
1
จัดหาเครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมัน (Flushing oil) จำนวน ๑ เครื่อง
2
เช่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) ระยะเวลา ๑ ปี
3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษายกระดับการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แบบ Smart Railway Maintenance Readiness
6
จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๒ เดือน
7
ซื้อบัตรโดยสาร ๖๐,๐๐๐ ใบ
8
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9
จัดหา Oracle Databased License จำนวน 100 User สำหรับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก
10
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๑ เดือน