จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
1
สขร.ประจำเดือน เมษายน 2567
2
สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2567
3
สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4
สขร.ประจำเดือน มกราคม 2567
5
สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2566
6
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
7
สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2566
8
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2566
9
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2566
10
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2566