ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้า

สถานีการเคหะ

ที่ตั้ง

ถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณด้านหน้าแฟลตเคหะชุมชนดอนเมือง (การเคหะแห่งชาติ ทุ่งสองห้อง) ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จำนวนชานชาลา

2 ชานชาลา

ที่จอดรถ

เวลาเปิดให้บริการ

05:30

เวลาปิดให้บริการ

24:00

ทางเข้า-ออก

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

  • 1, 3 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 (เปรมประชาพัฒนา)
  • 2, 4 การเคหะแห่งชาติ ทุ่งสองห้อง, แฟลตเคหะชุมชนดอนเมือง
  • 5, 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาออก (มุ่งหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง)
  • 7 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน), ร้านเจ๊เล้งดอนเมือง, คอตโตบาธรูมช็อป ดอนเมือง
  • 8 ฐานทัพอากาศดอนเมือง (ช่องทาง ทกท. 9), อาคารรักคุณเท่าฟ้า (ครัวการบินไทย ดอนเมือง)
อัตราค่าโดยสาร