Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
561

ระกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมผ่านเข้าออกพื้นที่ CASS จำนวน ๓ รายการ
30 November -0001
17 February 2015 at time 08:30-16:30
1031
562

ประกาศสอบราคาสอบ ราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
30 November -0001
17 February 2015 at time 08:30-16:30
1029
563

สอบราคาซื้อ ไส้หลอดเครื่องฉายภาพ Projector Lamp ในห้อง OCC จำนวน 4 ชุด
30 November -0001
17 February 2015 at time 08:30-16:30
961
564

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างแพทย์ ๑ อัตรา และพยาบาล ๒ อัตรา ประจำสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
9 February 2015 at time 08:30-16:30
971
565

ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมบำรุงปรับปรุงพื้นลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑๐ ตัว
30 November -0001
1 January 1970 at time 08:30-16:30
978
566

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดทำการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อ Online ระยะเวลาการแสดงผล ๖ เดือน
30 November -0001
3 February 2015 at time 08:30-16:30
955
567

ประกาศสอบราคาซื้อ มีดกลึง ชุดรองรับมีดกลึงและอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนมีดกลึงสำหรับเครื่องกลึงล้อรถไฟ จำนวน ๖ รายการ
30 November -0001
2 February 2015 at time 08:30-16:30
964
568

ประกาศสอบราคาเรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพื้นผิวในงานสวมอัดล้อและเพลา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
2 February 2015 at time 08:30-16:30
1021
569

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) รองเท้านิรภัย แบบตีนตุ๊กแก จำนวน ๑๙๓ คู่ โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
27 January 2015 at time 08:30-16:30
1029
570

ประกาศสอบ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๙๐ รายการ
30 November -0001
23 January 2015 at time 08:30-16:30
1013