Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
571

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่ (Operation spare part) ของระบบประตูภายใน (Interior door) จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคา
30 November -0001
20 January 2015 at time 08:30-16:30
1045
572

สอบราคาซื้ออะไหล่น็อตยึดแคร่ล้อ (Bogie) และระบบเบรค (Brake) เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงใหญ่บางอุปกรณ์ (Partial overhaul)
30 November -0001
13 January 2015 at time 08:30-16:30
1027
573

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature measuring and recording labels sticker) จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น
30 November -0001
26 February 2015 at time 08:30-16:30
1006
574

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อ แผ่นกรองระบบปรับอากาศของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
1012
575

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ OTMR (On-train Monitoring Recorder) จำนวน ๒ ชุด พร้อมฝึกอบรม
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
1001
576

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
1136
577

ประกาศสอบราคา จ้างให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารและชื่อโดเมนท์ จำนวน ๑ ปี
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
952
578

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่สวิตซ์ควบคุมระดับน้ำมัน (Oil level Control Switch) ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก (Main Transformer) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
25 December 2014 at time 08:30-16:30
993
579

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 November -0001
25 December 2014 at time 08:30-16:30
958
580

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 November -0001
25 December 2014 at time 08:30-16:30
977