จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
61

รฟฟท.ช./65009

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พ.ค. 2565
11 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1365
62

รฟฟท.ช./65008

ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง โครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมือง (สายสีแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 2565
19 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1389
63

รฟท.ช.65001

ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (chiller) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2565
9 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1125
64

รฟฟท.ช./65007

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2565
3 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1206
65

รฟฟท.ช./65006

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565
5 เม.ย. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1255
66

รฟฟท.ซ.65005

ประกวดราคาซื้อถุงมือยางอนามัยทางการเเพทย์เพื่อรองรับการเเพร่ระบาดเชื้อ Covid-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๓๔๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565
31 มี.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1182
67

รฟฟท.ช.65004

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มี.ค. 2565
9 มี.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1131
68

รฟฟท.ช./65003

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565
26 ม.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1149
69

รฟฟท.ช.650002

ซื้อทางลาดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable Wheelchair Ramp) จำนวน 26 อัน สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ม.ค. 2565
24 ม.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1131
70

รฟฟท.ช./65001

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ www.srtet.co.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2565
17 ม.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1087