จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
11

รฟฟท.ช.660015

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
17 ต.ค. 2566
26-10-2023
650
12

รฟท.ช.66006

ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันผู้บุกรุก และพิทักษ์ทรัพย์สินและงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด Security Control Centre Room (SCCR) บริเวณโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) และศูนย์ซ่อมฯ
12 ต.ค. 2566
02-11-2023
635
13

รฟฟท.ช.660014

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค. 2566
16-10-2023
664
14

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 2566
04-10-2023
602
15

รฟฟท.ช./660011

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard) บริเวณพื้นที่โครงการระบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๒ เดือน
4 ต.ค. 2566
12-10-2023
704
16

รฟฟท.ช./660013

ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน (Sport Day) ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2566
09-10-2023
767
17

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566
19-09-2023
377
18

รฟฟท.ช.๖๖๐๐๑๐

ประกวดราคาซื้อบัตรโดยสาร ๖๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566
18-09-2023
499
19

รฟท.ช.66009

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันลำตัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2566
25-07-2023
870
20

รฟฟท.ช.66008

ประกาศประกวดราคา จ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2566
06-07-2023
972