จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
21

รฟฟท.ช.660020

ประกวดราคาจ้างจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ย. 2566
22-11-2023
1084
22

รฟฟท.ช.660019

จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร ประเภทออฟไลน์ (Offline) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พ.ย. 2566
17-11-2023
1078
23

รฟฟท.ช./660018

ประกวดราคาจ้างโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2566
06-11-2023
1630
24

รฟฟท.ช.660017

จ้างวางแผนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ระยะเวลา ๑๐ เดือน
26 ต.ค. 2566
03-11-2023
1576
25

รฟฟท.ช 660016

จ้างตู้ใส่อุปกรณ์ปลายชานชาลา พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 ตู้
25 ต.ค. 2566
02-11-2023
1555
26

รฟฟท.ช.660007

ซื้ออะไหล่ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) จำนวน ๑๗ รายการ
24 ต.ค. 2566
01-11-2023
1625
27

รฟฟท.ช.660015

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
17 ต.ค. 2566
26-10-2023
1594
28

รฟท.ช.66006

ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันผู้บุกรุก และพิทักษ์ทรัพย์สินและงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด Security Control Centre Room (SCCR) บริเวณโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) และศูนย์ซ่อมฯ
12 ต.ค. 2566
02-11-2023
1616
29

รฟฟท.ช.660014

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค. 2566
16-10-2023
1583
30

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 2566
04-10-2023
1491