จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
31

รฟฟท.ช.660002

จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 ม.ค. 2566
07-02-2023
1116
32

รฟฟท.ช.66001

จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว และตรวจชีวอนามัย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2566
26-01-2023
1158
33

รฟฟท.ช.650027

จ้างโครงการจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Awareness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2566
23-01-2023
1092
34

รฟฟท.ช.650028

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
12 ม.ค. 2566
23-01-2023
1405
35

รฟฟท.ช.650030

ซื้อ Post stand ขนาด A๒ จำนวน ๑๖๐ ตัว
5 ม.ค. 2566
13-01-2023
1112
36

รฟฟท.ช.650029

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนา Service เพิ่มจริตบริการสานส้รางความประทับใจ
5 ม.ค. 2566
16-01-2023
1129
37

รฟฟท.ช.650026

จ้างจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
19 ธ.ค. 2565
03-01-2023
1404
38

รฟฟท.ช/๖๕๐๐๒๕

จ้างกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2565
21-12-2022
1529
39

รฟฟท.ช.650024

จ้างผลิตของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร Customer Relationship Management (CRM)
29 พ.ย. 2565
14-12-2022
1311
40

รฟฟท.ช.650021

ประกวดราคาจ้างSocial Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565
25-11-2022
1374