จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
1
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
2
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
3
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
4
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
5
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
6
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
7
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560