จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
1
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
3
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
4
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
5
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
6
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560