จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
561

ระกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมผ่านเข้าออกพื้นที่ CASS จำนวน ๓ รายการ
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1027
562

ประกาศสอบราคาสอบ ราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1027
563

สอบราคาซื้อ ไส้หลอดเครื่องฉายภาพ Projector Lamp ในห้อง OCC จำนวน 4 ชุด
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
960
564

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างแพทย์ ๑ อัตรา และพยาบาล ๒ อัตรา ประจำสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
9 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
970
565

ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมบำรุงปรับปรุงพื้นลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑๐ ตัว
30 พ.ย. 542
1 ม.ค. 2513 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
977
566

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดทำการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อ Online ระยะเวลาการแสดงผล ๖ เดือน
30 พ.ย. 542
3 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
952
567

ประกาศสอบราคาซื้อ มีดกลึง ชุดรองรับมีดกลึงและอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนมีดกลึงสำหรับเครื่องกลึงล้อรถไฟ จำนวน ๖ รายการ
30 พ.ย. 542
2 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
961
568

ประกาศสอบราคาเรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพื้นผิวในงานสวมอัดล้อและเพลา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
2 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1019
569

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) รองเท้านิรภัย แบบตีนตุ๊กแก จำนวน ๑๙๓ คู่ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
27 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1026
570

ประกาศสอบ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๙๐ รายการ
30 พ.ย. 542
23 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1011