จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
571

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่สำหรับรถซ่อมบำรุง NEWAG รุ่น CF ๑๒๐ K จำนวน ๔๕ รายการ
30 พ.ย. 542
10 มี.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1723
572

เอกสารสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มแบบมีสำเนาในตัว จำนวน 18 รายการ
30 พ.ย. 542
6 มี.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1654
573

ประกาศสอบราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง และ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (TREND MICRO) จำนวน ๒๐๐ license ระยะเวลา ๑ ปี
30 พ.ย. 542
25 มี.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1726
574

อะไหล่ (Spare Part) ของปั้มสูญญากาศ (Vacuum Pump) และอะไหล่(Spare Part) ประตูของระบบห้องน้ำในขบวนรถไฟฟ้าด่วน (Express train) โดยวิธีพิเศษ
30 พ.ย. 542
25 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1693
575

สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1845
576

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature measuring and recording labels sticker) จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1851
577

ระกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมผ่านเข้าออกพื้นที่ CASS จำนวน ๓ รายการ
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1959
578

ประกาศสอบราคาสอบ ราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1966
579

สอบราคาซื้อ ไส้หลอดเครื่องฉายภาพ Projector Lamp ในห้อง OCC จำนวน 4 ชุด
30 พ.ย. 542
17 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1854
580

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างแพทย์ ๑ อัตรา และพยาบาล ๒ อัตรา ประจำสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
9 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1886