จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
571

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่ (Operation spare part) ของระบบประตูภายใน (Interior door) จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคา
30 พ.ย. 542
20 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1045
572

สอบราคาซื้ออะไหล่น็อตยึดแคร่ล้อ (Bogie) และระบบเบรค (Brake) เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงใหญ่บางอุปกรณ์ (Partial overhaul)
30 พ.ย. 542
13 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1027
573

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature measuring and recording labels sticker) จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น
30 พ.ย. 542
26 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1006
574

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อ แผ่นกรองระบบปรับอากาศของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1011
575

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ OTMR (On-train Monitoring Recorder) จำนวน ๒ ชุด พร้อมฝึกอบรม
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1001
576

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1136
577

ประกาศสอบราคา จ้างให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารและชื่อโดเมนท์ จำนวน ๑ ปี
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
952
578

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่สวิตซ์ควบคุมระดับน้ำมัน (Oil level Control Switch) ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก (Main Transformer) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
25 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
993
579

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 พ.ย. 542
25 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
958
580

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 พ.ย. 542
25 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
977